S prodejem nemovitosti se neoddělitelně pojí i jednání s úřady. Nejen v té konečné fázi jednaní s katastrálním úřadem, ale i s dalšími úřady jako je stavební úřad, městský úřad, finanční úřad, dodavatel elektřiny (popř. jeho partneři), dodavatel zemního plynu, vodovody a kanalizace, geodeti, energetičtí specialisti, odhadci a další. To vyžaduje znalost v jednání s úřady - vědět kdy, co a jak podat, mít ty správné typy žádostí a dokumentů (např. aktuální výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapy, nabývací tituly, znalecké posudky, dokumentace stavebních úprav, průkaz energetické náročnosti budovy, znalost městských vyhlášek - omezení, formuláře a žádosti pro dodavatele energií, daňové přiznaní k dani z nabytí nemovitých věcí atd.), také k tzv. „domovní dani“, kde nemalá část žádostí je zpoplatněna.

Tuto často titěrnou, časově, organizačně i finančně náročnou práci, která je při neúplné znalosti věci mnohdy i příčinou značného stresu, můžete jednoduše přenechat na odbornících ze společnosti TRIGA reality.

Proč stát dlouhé fronty na úřadech a mít v hlavě všechny termíny a formuláře? Šetřete svůj čas, peníze za poplatky i své nervy.

Nabízíme služby v oblasti řešení problematiky nemovitostí, a to vypracování:

 • Prohlášení vlastníka (dle ust. § 1166 zák. č. 98/2012 Sb. občanský zákoník)
 • Dohody spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci založením vlastnictví jednotek (dle ust. 158 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku)
 • Dohoda vlastníků jednotek o přeměně vlastnictví jednotek v podílové spoluvlastnictví nemovité věci (dle ust. § 1217 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku)
 • Smlouvy o výstavbě a Změny prohlášení vlastníka (dle zák. č. 98/2012 Sb. občanský zákoník)
 • Dohoda vlastníků jednotek o narovnání vzájemných práv (dle zák. č. 98/2012 Sb. občanský zákoník)

Prohlášení vlastníka budovy (Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s vymezením jednotek v budově):

Jedná se o vypracování listin ve smyslu zák.č. 98/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Jde o specifickou záležitost na základě které, se z podílových spoluvlastníků budovy stávají vlastníci jednotek jako samostatného předmětu práva. Součástí vlastnictví jednotky je pak i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a stavebním pozemku pod budovou.

Součástí poskytnutých služeb je:

 • Vyměření všech jednotek a jejich příslušenství
 • Vyměření jednotek včetně součástí a vybavení
 • Vymezení společných částí
 • Případné vyrovnání spoluvlastnických podílů
 • Nákresy půdorysů všech podlaží včetně budovy
 • Zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Nabízíme pro Vás efektivní službu, pro rychlý a výnosný prodej Vaší nemovitosti:

REALITY DESIGN – vycházející z pojmu HOME STAGING

 • Potenciální kupci si udělají dojem v rozmezí 30-60 vteřin po vstupu do nemovitosti
 • Jen 10 % kupců si dokáže obrazně představit potenciální prostor, skrytý za nevhodnou prezentací
 • MUSÍTE JIM HO PŘEDVÉST TAK, ABYSTE KLIENTA ZAUJALI A PRODALI SVOJI NEMOVITOST V CO NEJKRATŠÍM ČASE A S MAXIMÁLNÍM ZISKEM!!!

Klient – potenciální kupec je náročnější a vnímavější, začíná si více uvědomovat, za co své peníze utratí. Proto nastal čas nabídnout VÍCE, než se očekává pouhou prohlídkou nemovitosti.

Z výše uvedeného je tedy patrné, jak důležitá je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem. Profesionální prezentace nemovitosti na realitním trhu, zvyšuje šance k rychlejšímu a dražšímu prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních klientů.

Sladění barevných schémat, uspořádání nábytku a barevně sestavených doplňků, nastavení osvětlení. Odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

Obecně platí, že Upravené a zařízené byty nebo domy se prodávají rychleji, než prázdné - dojem z tepla domova:

Upravené nemovitosti vypadají zachovale, udržovaně a v dobré péči.
Upravené nemovitosti se vyjímají nad ostatními.
Upravené nemovitosti přilákají širší spektrum potencionálních kupců.
Upravené nemovitosti vypadají mnohem lákavěji na fotografiích, v tisku a v médiích.

REALITY DESIGN přináší potenciálnímu kupci:

 • možnost vidět byt nebo dům takový, jaký opravdu je, bez rušivých dojmů.
 • vzbudit v něm zvědavost, vyvolat emoce, dovolit mu „zamilovat se“ na první pohled
 • vnímat nemovitost atraktivnější a tím lépe a za lepší – dražší cenu prodejný
 • odosobnění bytu je velmi důležité, naplno se tak již při pohledu na fotografii a při návštěvě interiéru rozbíhá zájemci fantazie na plné obrátky a lépe si zde dokáže představit sám sebe
 • podvědomí zájemce totiž automaticky pracuje za něj a nežádoucí elementy, které vnímá, mohou negativně ovlivnit jeho rozhodování o koupi nemovitosti

Kvalitní prezentace je klíčem k úspěchu, je tím, co musí zájemce dostatečně zaujmout na první pohled.

Co Vám v rámci služby REALITY DESIGN můžeme nabídnout?

Prostory vybavené:

 • Uspořádání nábytku a dekorací do smysluplného, ergonomického rozmístění
 • Sladění barevných motivů, v rámci stávajících prvků a vybavení
 • Odstranění nevhodných elementů a vybavení z hledáčku fotoaparátu
 • Úklid podlahových krytin, neuspořádaných věcí
 • Kvalitní fotografie, které budou prezentovány na našich inzertních serverech

Prostory nevybavené – prázdné:

 • Umístění, alespoň základních prvků domácnosti (židle, stoly) jednodušší kusy nábytku, dekorativní prvky
 • Kvalitní fotografie, které budou prezentovány na našich inzertních serverech

Home Staging

vzniknul jako samostatná služba ve Spojených státech amerických, v polovině 70. let a postupně se rozšířil do Evropy a ostatních částí světa. V České republice je zatím relativně nový, ale lze předpokládat, že poté co se tak dobře osvědčil v zahraničí, bude úspěšně fungovat i na českém realitním trhu.

TRIGA reality Vám vypracuje všechny typy smluv pro převod nemovitých věcí:

 • smlouvu kupní, smlouvu darovací a smlouvu směnnou
 • smlouvu o smlouvě budoucí kupní, budoucí darovací, budoucí směnnou
 • smlouvu o zřízení o zřízení služebnosti užívacího práva (věcného břemene), např. užívání, spoluužívání, právo na vodu, služebnost stezky, průhonu a cesty, atd.
 • smlouvu o zřízení předkupního práva
 • vedlejší ujednání při kupní smlouvě, např.: výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, výhradu zpětného prodeje, výhradu lepšího kupce, výhradu předkupního práva nebo koupi na zkoušku.
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, tzv. PENB
 • zpracování znaleckého posudku nebo tržního ocenění
 • vypracování všech typů návrhu na vklad, např. zástavního či vlastnického práva

Nechcete ztrácet čas? Chcete to nejlepší? Široká nabídka bankovních ústavů, nabídne úvěry šité přímo Vám na míru.

Garance vrácení rezervačního poplatku v případě, že úvěr nebude poskytnut.

Rychle, pohodlně a s garancí, TRIGA reality zařídí:

 • spolehlivého smluvního, finančního poradce s osobním a flexibilním přístupem
 • poradce poskytne možnost výběru ze široké nabídky úvěrů a hypoték od různých bankovních ústavů
 • možnost financování koupě družstevního podílu (bytu)
 • všechny potřebné podklady pro vyřízení hypotéky (list vlastnictví, katastrální mapa, nabývací tituly)
 • účast na schůzce s odhadcem určeným bankou (pro zjištění odhadu nemovitosti)
 • vyčíslení aktuálního dluhu na prodávané nemovitosti
 • vyplácení nevýhodných půjček a exekucí (konsolidace)
 • refinancování stávajícího hypotečního úvěru, konsolidaci současných závazků
 • úschovu financí

TRIGA reality Vám pomůže se stanovením optimální ceny, která odpovídá aktuální situaci na realitním trhu.

TRIGA reality Vám vypracuje tržní ocenění pro tyto účely:

 • určení tržní ceny před prodejem nemovité věci
 • dědického řízení a pozůstalosti
 • darování nemovité věci
 • majetko-právního vypořádání (pro případy rozvodu)
 • mimosoudního vyrovnání majetku (pro případy vyrovnání v rodině)
 • dražby a exekuce

TRIGA reality zajistí veškeré přepisy elektřiny, plynu i vody hravě za Vás. Již nemusíte navštěvovat mnohdy i několik desítek kilometrů vzdálená zákaznická centra a tím ztrácet cenný čas a náklady na dopravu!

TRIGA reality Vám poradí a zajistí:

 • přepis ke stávajícímu nebo nově zvolenému dodavateli
 • poradí s výběrem nového dodavatele, za Vás sleduje výhodné ceny a optimalizuje
 • potřebné revize na jednotlivá zařízení
 • potřebné (aktuální) formuláře, plné moci, předávací protokoly, kopie smluv, které dodavatel vyžaduje

Daň z nabytí nemovitých věcí dle zákona O dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. s účinností od 1.11.2016, hradí nabyvatel, tedy poplatníkem daně je strana kupující.

TRIGA reality Vám vyplní zajistí i podá:

 • formuláře včetně všech zákonných příloh, provede výpočet daně z nabytí nemovitosti
 • podá daňového přiznání na příslušný finanční úřad
 • v případě nutnosti zajistí znalecký posudek pro finanční úřad
 • zajistí formuláře k dani z nemovitosti (tzv. „domovní daň“), podání musí učinit klient
 • poradí s daní darovací i s daní z příjmu

Triga reality ve spolupráci se společností AD Transport Express připravila pro své klienty výhodnou nabídku stěhovacích služeb. Naši klienti tak získají kvalitní stěhovací servis za velmi příznivých finančních podmínek. AD Transport Express se specializuje na vnitrostátní a mezinárodní dopravu a našim klientům nabízí stěhování za těchto podmínek:

 • stěhování o víkendu
 • máte možnost si zajistit vlastní pracovní sílu na stěhování, tedy neplatíte za stěhovací práce
 • 14,- Kč/Km (záleží na vzdálenosti, při větší vzdálenosti se cena za Km snižuje)
 • 18,-Kč/Km (s přívěsem)
 • stěhovací práce: cena 500,- Kč/hodina (1 pracovník) 900,- Kč/hodina (2 pracovníci)
 • v rámci připravenosti nákladu ke stěhování, je účtována sazba ve výši 200,- Kč/hodina za nasazení vozidla po dobu nakládky a vykládky, vyjma doby přepravy
 • vozy Iveco a Avia

Pro více informací a objednávku kontaktujte přímo AD Transport České Meziříčí, Zdeněk Baldrych, tel.: 605 723 907 a odkažte se na speciální nabídku Triga reality.

Co znamená pojem exkluzivní zprostředkovatelská smlouva?

Smlouva o poskytnutí služeb realitní kanceláří je smluvní vztah uzavřený mezi člověkem, který projevil zájem o zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti (označen jako objednatel) a realitní kanceláří (označována jako zprostředkovatel), která se zaváže vyvíjet činnost směřující k zajištění třetí osoby (zájemce), s níž objednatel uzavře příslušnou smlouvu (kupní či nájemní).

Exkluzivita spočívá v závazku objednatele, že bude prodej či pronájem výhradně realizovat prostřednictvím realitní kanceláře – zprostředkovatele. Ve všech vyspělých zemích je zcela běžné prodat, koupit či pronajmout nemovitost pouze prostřednictvím realitní kanceláře, právě na základě exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy.

U nás se mnoho lidí obává uzavřít smlouvu s jedinou kanceláři, neboť nejsou přesvědčeni o tom, že vybrali tu správnou, a proto svou nabídku zadají několika zprostředkovatelům najednou bez závazku exkluzivity. Tím si však zapříčiní situaci, kdy se např. jeden dům objeví v nabídkách více realitních kanceláři, a co je ještě horší, za různé ceny. Taková nabídka se pak stane pro velký okruh zájemců o koupi nedůvěryhodnou, neboť nemají jistotu, zda v případě složení rezervační zálohy v jedné z realitních kanceláří, které nabízejí stejný dům, s nimi skutečně vlastník (objednatel) uzavře kupní smlouvu za nabízenou cenu. Navíc žádný zprostředkovatel nebude věnovat nabídce bez exkluzivity tak velké úsilí, natož aby investoval do finančně nákladné inzerce bez záruky, návratnost investic v podobě zrealizovaného obchodu.

Jak poznat tu správnou realitní kancelář?

Především je potřeba zprostředkovatele, který Vás z nějakého důvodu zaujal (nejlepší je doporučení od přátel či bývalých klientů), navštívit a zjistit, v jakých prostorách svou činnost provozuje a na jaké úrovni je s Vámi vedeno jednání. Důležité je se zajímat o způsob, jakým bude Vaše nemovitost prezentována (tedy mj. rozsah a četnost inzerce), o služby, které zprostředkovatel nabízí v rámci sjednané provize (obvykle 4-5% z kupní ceny), a toto pak mít zakotveno ve zprostředkovatelské smlouvě. Zajímejte se o to, zda-li má realitní kancelář propojení a spolupráci s odborníky znalými právo. Naše kancelář zajišťuje svým klientům, komplexní servis spojený s prodejem, koupí či pronájmem nemovitostí, dále inzertní servis - nabídce věnujeme maximální úsilí včetně investic do osvědčené, i když nákladné inzerce. Díky rozsáhlé databázi zájemců o koupi či pronájem nemovitostí navíc stále častěji realizujeme obchody dříve, než se objeví nabídka na internetu apod.

BEZ REALITKY?

Vlastní nemovitost si můžete zkusit prodat sami bez realitky, a ušetřit tak provizi. Inzerovat sám je dnes jednodušší než kdykoli dříve. Celý proces prodeje si obstaráte sami, co zrovna nevíte nebo neumíte, se pokusíte zjistit nebo to prostě zkusíte, ale pozor, má to ovšem svá úskalí. Prodat nemovitost je obtížné a nebezpečné, i přes snadnost inzerování na internetu . V dnešní době totiž platí, že prodat dobře nemovitost je obtížné a zdlouhavé, protože na trhu je velké množství konkurenčních nemovitostí na prodej, které té Vaší konkurují, i jejich inzerce je daleko kvalitnější, než byla v minulosti.
Prodej nemovitosti vyžaduje seriózní, odborný přístup se zkušenostmi.
Vezměte si, že například jenom cenu nastavíte špatně (příliš nízko - pak zjistíte, že jste vlastně prodělal, a to nejen zmiňovanou provizi odborníka) nebo vysoko - jakým způsobem potom snižovat? Může to skončit tak, že v očích zájemce je tím Vaše nemovitost nesmírně poškozena a na snižovanou cenu se nikdo neozve a dokonce ani na nakonec přiměřenou cenu).

A může to skončit hůře, připravený kupující, kterému nebyla poskytnuta už několikátá hypotéka nebo skrývá mnoho dalších kostlivců, Vás, může lehce „tahat na nos“. Tím ztrácíte cenný čas a protože jste se spolu dohodli – po dvou měsících čekání, kdy nastane situace, že banka řekne: půjčíme, ale o mnoho méně, vy mu slevíte, jen abyste měl tento obchod za sebou! Nakonec stejně musíte zaplatit právníky, úschovy, kolky, ověření (vše, co byste již měli v provizi) a zjistíte, že za provizi, kterou byste dal zprostředkovateli, byste měl vše zajištěné za nejvyšší možnou cenu, bez rizika, nervů a někdy i „újmy na zdraví“.

Ze své praxe víme, že to může skončit i takto: BEZ REALITKY, BEZ PENĚZ, BEZ DOMU.

BONUSY, NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT

 • Odměna za tip

  Doporučte svému známému, který chce prodat svoji nemovitost, společnost TRIGA reality a získáte 3000,- Kč. A to jak Vy, tak prodávající. HODNOTA ODMĚNY 6.000,-KČ Vám bude proplacena v hotovosti po realizaci prodeje.

 • Znalecký posudek

  Uzavřete exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu se společností TRIGA reality a v případě nutnosti či potřeby získáte znalecký posudek ZDARMA.

 • Průkaz energetické náročnosti budovy

  Uzavřete exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu se společností TRIGA reality a v případě nutnosti či potřeby získáte průkaz energetické náročnosti budovy ZDARMA.

 • Dárek dle vlastního výběru

  Uzavřete exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu se společností TRIGA reality a získáte dárek dle vlastního výběru ZDARMA.

Klient si může zvolit ten nejefektivnější způsob zpeněžení nemovité věci právě pro něho a rozhodnout se jaký způsob zvolí. Uvádíme několik variant prodeje/přechodu nemovitých věcí.

VEŘEJNÉ DRAŽBY:

Jeden z nejefektivnějších způsobů prodeje, resp. přechodu nemovitých věcí je veřejná dražba, kdy lze často dosáhnout významného navýšení z původní nabídkové ceny.
Společnost TRIGA reality na základě mnohaletých zkušeností v oblasti zprostředkování prodeje nemovitých věcí získala Koncesní listinu k provádění veřejných dražeb dle § 53. Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Důvody, proč si vybrat právě formu dražby:

 • vyšší výnos – jak je již v úvodu uvedeno, dražbou se obecně dosahuje vyššího výnosu, a to minimálně o 10% než u standardního prodeje. Jde o přímou konfrontaci zájemců o koupi, kdy se dražitel musí rychle rozhodovat o případném navýšení kupní ceny.
 • garance platby - složená dražební jistota obvykle do 30% vyvolávací ceny, zajistí úhradu veškerých nákladů v případě zmaření dražby.
 • transparentnost - s ohledem na zákonnou povinnost zveřejňování dražby na Centrální adrese se z každé dražby stává věc veřejná, kterou nelze nijak zmanipulovat.
 • rychlost realizace - vlastní technika dražby vylučuje smlouvání o ceně a prodlužování obchodu. U dražby dobrovolné je možná realizace do 6-ti týdnů od zadání dražby.
 • platební podmínky - jsou jednoznačně stanoveny zákonem. Vydražitel je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit maximálně do 3 měsíců od skončení dražby dobrovolné.
 • úspora nákladů a času klient - veškerá vyjednávání s potencionálními kupci včetně prohlídek jsou přeneseny na naši společnost
 • konkurzní řízení - v případě konkurzních řízení je veřejná dražba dobrovolná jediným způsobem jak zpeněžit věci  ve vlastnictví třetích osob, jsou doporučovány správcům konkurzních podstat jako efektní, rychlý a naprosto transparentní forma zpeněžení majetku konkurzní podstaty, které upřednostňují soudy a zkušené věřitelské výbory díky právní jistotě, kterou nabízí.
 • podrobné podmínky pro provádění dražeb jsou upraveny v dražební vyhlášce, dražebním řádu, v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Tato varianta zpeněžení majetku umožňuje účastníkům soutěžit svými nabídkami. Tento postup je využíván v případě, ve kterém klient požaduje, aby cena prodávaného majetku byla optimalizována soutěží účastníků, ale není vhodné provedení veřejné dražby (např. z důvodu vyhrazení si práva soutěž zrušit, nebo umožnit nabytí vlastnictví nemovité věci svým zaměstnancům apod.)

Zajišťujeme prodej nemovitého majetku formou:

 • výběrového řízení obálkovou metodou
 • výběrového řízení formou licitace