V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, tímto prohlašuji, že je mi minimálně 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním poskytnutých Osobních Údajů (OÚ), tzn. příjmení, jméno, telefonní číslo, e-mail, společnosti TRIGA reality, s.r.o., se sídlem: Rooseveltova 458, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28858301 (Správce OÚ), za účelem zjištění údajů o inzerovaných nabídkách nemovitostí a službách souvisejících s jejich prodejem, koupí, pronájmem a jiných službách, spjatých v oblasti obchodu s nemovitostmi.

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí. Potvrzením tohoto souhlasu se zpracováním vašich OÚ souhlasíte, že vámi poskytnuté OÚ, budou zpracovány a archivovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a následných změn předpisů, v platném znění, dále i v souladu s GDPR a jste si vědom svého práva “Být Zapomenut/a“, které společnosti TRIGA reality, s.r.o. sdělíte, v případě svého rozhodnutí, písemnou, či elektronickou formou, jakmile k tomuto rozhodnutí dospějete.

 1. Sběr informací

  Shromažďujeme od vás informace při prohlížení a dotazováni námi nabízených, inzerovaných nabídek nemovitostí a služeb, při vstupu na naše webové stránky, při vstupů do našich soutěží a podobných komerčních sdělení či akcí. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, příjmení e-mailovou adresu, telefonní číslo anebo Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje.

 2. Použití informací

  Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Řízení komunikace na základě Vašeho dotazu, poptávky a jiného požadavku souvisejícího s nabídkou námi inzerovaných nemovitostí a služeb
  • Personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb našich zákazníků
  • Kontaktování vaší strany prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 3. E-Komerce Soukromí

  Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavků, souvisejících s námi nabízenými službami.

 4. Zveřejnění informací třetím stranám

  Vaše Osobní Údaje (OÚ) údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

  Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

  Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

 5. Ochrana informací

  Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis).

  Počítače / servery sloužící k ukládání OÚ, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

 6. Používáme cookies?

  Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 7. Použití

  Poskytnuté OÚ používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší poptávky a dotazu, týkajícího se našich inzerovaných nabídek nemovitostí a služeb.

 8. Souhlas

  Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

 9. Námi nabízené nemovitosti a služby jsou realizovány a poskytovány v internetovém prostoru za podpory společností DALTEN Media s.r.o., Google Inc., dále jsou inzerovány, vyjma vlastního webového prostředí, na realitních portálech zejména www.sreality.cz, www.ceskereality.cz www.eurobydleni.cz a dalších.

Tyto základy zásad na ochranu OÚ vznikly souběžně na základě níže uvedeného nařízení.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.