Exkluzivita a její výhody

Co znamená pojem exkluzivní zprostředkovatelská smlouva?

Smlouva o poskytnutí služeb realitní kanceláře je smluvním vztahem uzavřeným mezi člověkem majícím zájem o zprostředkování prodeje, koupě či pronájmu nemovitostí (označován jako objednatel) a realitní kanceláří (označována jako zprostředkovatel), která se zaváže vyvíjet činnost směřující k zajištění třetí osoby (zájemce), s níž objednatel uzavře příslušnou kupní či nájemní smlouvu. Exkluzivita pak spočívá v závazku objednatele, že bude prodej, koupi či pronájem výhradně realizovat prostřednictvím realitní kanceláře - zprostředkovatele. Ve všech vyspělých zemích je zcela běžné prodat, koupit či pronajmout nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře na základě exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy.

U nás se mnoho lidí obává uzavřít smlouvu s jedinou kanceláří, neboť nejsou přesvědčeni, zda vybrali tu správnou, a proto svou nabídku zadají několika zprostředkovatelům bez závazku exkluzivity. Tím ale většinou zapříčiní situaci, kdy se např. jeden dům vyskytne v nabídkách více realitních kanceláří a za různé ceny. Taková nabídka se pak stane pro mnoho zájemců o koupi nedůvěryhodnou, neboť nemají jistotu, zda v případě složení rezervační zálohy v jedné z realitních kanceláří, které dům nabízejí, s nimi skutečně vlastník domu uzavře kupní smlouvu za nabízenou cenu.

Navíc žádný zprostředkovatel nebude věnovat nabídce bez exkluzivity výrazné úsilí, natož aby investoval do finančně nákladné inzerce bez záruky návratnosti investic v podobě zrealizovaného obchodu.

dárky za exkluzivitu

Jak ale poznám správnou realitní kancelář?

Především je potřeba firmu-zprostředkovatele, která Vás z nějakého důvodu zaujala (nejlepší je doporučení od přátel), navštívit a zjistit, v jakých prostorách svou činnost provozuje a na jaké úrovni je s Vámi vedeno jednání. Důležité je zajímat se o způsob, jimiž bude Vaše nemovitost nabízena (tedy mj. rozsah a četnost inzerce) i o služby, které realitní kancelář nabízí v rámci sjednané provize (obvykle 3 – 5 % z kupní ceny) a toto pak mít zakotveno ve zprostředkovatelské smlouvě.

Velmi důležité je také zajímat se o to, zda-li má realitní kancelář propojení a spolupráci s oborníky znalými právo.

Naše realitní kancelář zajišťuje svým klientům komplexní servis spojený s prodejem, koupí či pronájmem nemovitostí. V případě nemovitostí k nimž máme uzavřenou exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu, věnujeme nabídce maximální úsilí včetně investice do osvědčené, i když nákladné inzerce v bezplatně distribuovaných periodikách a na internetu. Díky rozsáhlé databázi zájemců o koupi či pronájem nemovitostí navíc stále častěji realizujeme obchody dříve, než vyjde nabídka v tisku.


mapa webu

Vyhledávání

Triga© 2010 TRIGAREALITY